تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 263
 • بازدید دیروز : 1048
 • بازدید کل : 507694

پایان نامه ارشد مقایسه تاب آوری ذهن آگاهی و خود کارآمدی در دانش آموزان مقطع دبیرستان


پایان نامه ارشد مقایسه تاب آوری ذهن آگاهی و خود کارآمدی در دانش آموزان مقطع دبیرستان

مقایسه تاب آوری،ذهن آگاهی وخودکارآمدی در دانش آموزان مقطع دبیرستان دارای اضطراب امتحانی وبدون اضطراب امتحانی

 

چکیده

این تحقیق که با عنوان « مقایسه تاب آوری، ذهن آگاهی و خودکارآمدی در دانش آموزان مقطع دبیرستان با اضطراب امتحانی و بدون اضطراب امتحانی» انجام شده است؛ از نظر هدف، كاربردي واز نظر شيوه گردآوري داده ها جزو مطالعات توصيفي و از نوع علی- مقایسه ای است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه ای ترکیبی مرکب از4 پرسشنامه «اضطراب امتحان اسپیلبرگ(1980)، مقیاس تاب اوری کائر و دیویدسون(2003)، پرسشنامه خود سنجی پنج وجهی ذهن آگاهی بایر و همکاران(2006) وآزمون خود کارآمدی عمومی شرر و همکاران(1982)» جمع­آوری شده­اند. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های شهر پارس آباد در سال تحصیلی 93-92 تشکیل می دادند که تعداد آنها650 نفر بود. حجم نمونه نیز بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و نیز فرمول حجم نمونه کوکران، شامل250 نفر بودکه به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شد. طبق یافته های تحقیق که با استفاده از آزمون t گروه های مستقل انجام شد مشخص شد که: تاب آوری، ذهن آگاهی و خودکارآمدی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان با تاب آوری، ذهن آگاهی و خودکارآمدی دانش آموزان فاقد اضطراب امتحان، تفاوت دارد. همچنین، بین اضطراب امتحان دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.

اهمیت وضرورت موضوع

امتحانات و ازمونها یکی از بخشهای زندگی مدرن خصوصا در حیطه تحصیلی وارتقا می باشد که موجب ایجاد استرس و اضطراب در افراد می گردد . در ایالت متحده امریکا سالانه بیش از23میلیون نفر به آن مبتلا می گردند واز هر4 نفر یک نفر با ان دست وپنجه نرم می کنند (کارسون،2000) . براساس برآوردپژوهشهای مختلف،میزان شیوع اضطراب امتحان در دانش آموزان 10 تا30 درصد گزارش شده است ( مک رینولدز، موریس،کراچ دیل،1983 به نقل از ابولقاسمی ،بهرامی زاده،نجاریان،شکرکن،1383).

این برآورد در ایران برای دانش آموزان دبیرستانی 17.2 درصد گزارش شده است (ابوالقاسمی و مهرابی زاده،نجاریان،شکر کن ،1383) . بنابراین اضطراب امتحان به عنوان عامل بازدارنده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ودانشجویان است که هزینه های هنگفتی را بر جوامع تحمیل می کند .

با توجه به شیوع بالای اضطراب امتحان وهمچنین تاثیر منفی بر روی عملکرد تحصیلی ،تاکنون تحقیقات محدودی در این زمینه انجام گرفته است .به نظر می رسد این مسئله بایستی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.ارزیابی ومقایسه عوامل تاثیر گذار بر اضطراب امتحان که در این تحقیق سه عامل تاب آوری ، ذهن آگاهی ، خودکارامدی می باشد موجب خواهد شد تا اطلاعات بیشتری نصیب محقق و جامعه تحقیقی گرددو راه را برای انجام تحقیقات ازمایشی بیشتر باز خواهد نمود.

همچنین بررسی علل دخیل در بروز اضطراب با عث می شود با آموزشهای مناسب به خانواده ها ودانش آموزان از مشکلات زیادی که تجربه مفرط اضطراب به وجود می آورد جلو گیری کرد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

مقایسه تاب آوری، ذهن آگاهی وخودکارآمدی در دانش آموزان مقطع دبیرستان با اضطراب امتحانی وبدون اضطراب امتحانی

1-4-2- اهداف ویژه

- مقایسه مولفه های ذهن اگاهی دانش اموزان دارای اضطراب وفاقد اضطراب

- مقایسه تاب آوری دانش اموزان دارای اضطراب وفاقد اضطراب

- مقایسه خودکارامدی دانش اموزان دارای اضطراب وفاقد اضطراب

- مقایسه اضطراب امتحان دانش اموزان دختر وپسر دبیرستانهای پارس اباد

 

فرمت فایل word

تعداد صفحات 103

 

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مساله

1-3- اهمیت وضرورت موضوع

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

1-4-2- اهداف ویژه

1-5- فرضیه‌های تحقیق

1- 6- تعاریف متغیرها

1- 6-1- تعاریف مفهومی

1- 6-2- تعاریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق

1-2- مقدمه

2-2- مبانی نظری(ادبیات پژوهش)

2-2-1- اضطراب امتحان

2-2-2- تاب آوری

2-2-3- ذهن آگاهی

2-2-4- خودکارآمدی

2-3- پیشینه تجربی تحقیق

2-3-1- تحقیقات داخلی

2-3-2- تحقیقات خارجی

2-4- نتیجه گیری

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- روش تحقیق

3-3- جامعه آماری وحجم نمونه

3-4- روش نمونه گیری

3-5- ابزارپژوهش

3-6- شیوه اجرا

3-7- روش­های آماری

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- آمارهای توصیفی

4-1-1- جنسیت

4-1- 2- وضعیت اضطراب

4-1-3- آمارهای مربوط به تاب آوری

4-1-4- آمارهای مربوط به ذهن آگاهی

4-1-5- آمارهای مربوط به خودکارآمدی

4-1-6- آمارهای مربوط به اضطراب امتحان

4-2- آمارهای استنباطی(آزمون فرضیات)

آزمون فرضیه اول

آزمون فرضیه دوم

آزمون فرضیه سوم

آزمون فرضیه چهارم

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- مقدمه

5-2- بحث وبررسی یافته ها

5-2- 1- یافته های توصیفی

5-2-2- یافته های استنباطی

5-3- بحث ونتیجه گیری

5-4- محدودیتهای تحقیق

5-5- پیشنهادات پژوهشی

5-6- پیشنهادات کاربردی

منابع

فهرست جداول

جدول 1-4- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت

جدول2-4- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اضطراب جدول 3-4- توزیع پاسخگویان فاقداضطراب برحسب تاب آوری

جدول 4-4- توزیع پاسخگویان دارای اضطراب برحسب تاب آوری

جدول5-4- توزیع پاسخگویان فاقداضطراب برحسب ذهن آگاهی

جدول 6-4- توزیع پاسخگویان فاقد اضطراب برحسب ذهن آگاهی

جدول7-4- توزیع پاسخگویان دارای اضطراب برحسب ذهن آگاهی

جدول 8-4- توزیع پاسخگویان دارای اضطراب برحسب ذهن آگاهی

جدول 9-4- توزیع پاسخگویان فاقداضطراب برحسب خودکارآمدی

جدول 10-4- توزیع پاسخگویان دارای اضطراب برحسب خودکارآمدی

جدول 11-4- توزیع نمرات پسران برحسب دارابودن اضطراب امتحان

جدول 12-4- توزیع نمرات دختران برحسب دارابودن اضطراب امتحان

جدول 13-4- آزمون تفاوت یاعدم تفاوت بین تاب آوری دانش آموزان فاقد اضطراب امتحان با

تاب آوری دانش آموزان دارای اضطراب امتحان

جدول 14-4- آزمون تفاوت یاعدم تفاوت بین ذهن آگاهی دانش آموزان فاقد اضطراب امتحان با

ذهن آگاهی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان بااستفاده ازآزمون آنوا

جدول15-4- آزمون تفاوت یاعدم تفاوت بین خودکارآمدی دانش آموزان فاقد اضطراب امتحان با

خودکارآمدی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان

جدول16-4- آزمون تفاوت یاعدم تفاوت بین اضطراب امتحان دانش آموزان دختروپسر


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 530

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)


مطالب تصادفی

 • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
 • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
 • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
 • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
 • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
 • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده NGN
 • ترجمه مقالات isi -اماده نمودن مقاله
 • نرم افزار حسابداری شالیکوبی
 • خرید نرم افزار مدیریت کارخانه برنجکوبی

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها