تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 265
 • بازدید دیروز : 1048
 • بازدید کل : 507696

پایان نامه ارشد رابطه تورم و رشد اقتصادی با پایداری سود و ارزش پیش بینی کنندگی سود


پایان نامه ارشد رابطه تورم و رشد اقتصادی با پایداری سود و ارزش پیش بینی کنندگی سود

چکیده

بحث در مورد رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با متغیرهای حسابداری بسیار گسترده و در عین حال در حوزه های مختلف انجام می پذیرد. در این میان عوامل اثرگذار بر متغیرهای مهمی چون نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و ... بسیار حائز اهمیت بوده و همواره مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. مسلما با توجه به این که بازار بورس بخشی از فعالیت های اقتصادی یک محیط اقتصادی را تشکیل می دهد، بدون شک می توان ارتباط بین بازار بورس و متغیرهای کلان اقتصادی را پیدا کرد. لیکن میزان این ارتباط با توجه به بازار بورس و شرایط حاکم بر محیط اقتصادی هر جامعه متفاوت می باشد با این تفاوت که محدوده این ارتباط می تواند بسیار ضعیف تا بسیار قوی باشد.

سوال مهم در این رابطه این است که آیا اصولا بین فعالیت های اقتصادی (متغیرهای کلان) و بازار بورس (کیفیت سود) ارتباطی وجود دارد؟

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نرخ تورم و رشد اقتصادی با پایداری سود و ارزش پیش بینی کنندگی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

پایداری سود و ارزش پیش بینی کنندگی سود دو مدل برای ارزیابی کیفیت سود می باشد که به عنوان متغیر وابسته و همچنین از بین متغیرهای کلان اقتصادی نرخ تورم و رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شد. دوره زمانی مودر مطالعه سال های 1386 تا 1391 و نمونه انتخابی شامل 123 شرکت است.

چهار فرضیه برای بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی با پایداری سود و ارزش پیش بینی کنندگی سود طراحی و برای آزمون آنها روش آماری رگرسیون به کار گرفته شد.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین نخر تورم و نرخ رشد اقتصادی با پایداری سود رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی با ارزش پیش بینی کنندگی سود رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: نرخ تورم، رشد اقتصادی، پایداری سود، ارزش پیش بینی کنندگی سود

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تورم عاملی است که موجب می شود قیمت ها در جامعه افزایش یابد و به تبع آن ارزش واقعی پول و دارائی های پولی افت کند و در مقابل ارزش دارایی های غیرپولی مانند دارایی های ثابت و یا موجودی کالا ثابت بماند. به عبارت دیگر اثر کاهش ارزش پول در مقابل دارایی های پولی، ارزش دارایی های غیرپولی افزایش می یابد. اگر عامل تورم در محاسبات حسابداری گنجانیده شود باید موجودی کالا و دارایی های ثابت به مبالغی بیش از قیمت اولیه آن در حساب ها ثبت شود، لذا هزینه استهلاک و بهای تمام شده کالای فروش رفته افزایش پیدا می کند و از سود خالص کاسته خواهد شد که به تبع آن، شرکت مالیات و سود سهام کمتری پرداخت خواهد کرد.

در این حالت ارتباط بهای تمام شده و بهای فروش نزدیک تر شده و دیگر نمی توان بهای فروش را به طور ساختگی پایین نگهداشت. همچنین ذخیره استهلاک در حدی قرار می گیرد که از محل آن بتوان در مورد بازسازی و جایگزینی دارایی ها استفاده کرد. در نتیجه کاهش سود به کاهش سود سهام منجر می شود. یعنی شرکت ها گر چه سود آورند لیکن توان پرداخت آن سود را به عنوان سود سهام ندارند و اگر شرکت سود سهام کمی پرداخت کند به ارزش آن در بورس لطمه خواهد خورد. با توجه به مطالب عنوان شده می توان نقش تورم در بازدهی و سود سهام و همچنین کیفیت سود را این طور بیان کرد: در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت ها پس از مدت زمانی بدون اینکه افزایش واقعی سودآوری را به همراه داشته باشد، افزایش می یابد. وقتی سود اسمی افزایش می یابد قیمت اسمی سهام نیز افزون خواهد شد که موجب کاهش ارزش ذاتی سهام می شود. بنابراین افزایش نرخ تورم، کیفیت واقعی سود شرکت ها را پایین می آورد.

1-5 اهداف تحقیق

با توجه به وجود تورم های بالا در اقتصاد ایران و شوک های قیمتی رخ داده در سال های اخیر می توان به اهمیت مطالعه اثرات ناشی از این شوک های قیمتی که تورم بالا، بخشی از آثار آن می باشد و رشد اقتصادی کشور را متاثر می نماید پی برد با توجه به این مساله که مطالعات در زمینه تورم در اقتصاد ایران صورت گرفته است که در حد اندازه گیری و مدل سازی تورم بوده اند، سعی شده است در این مطالعه گامی به جلو برداشته و اثر این متغیر را همراه با رشد اقتصادی بر پایداری سود و ارزش پیش بینی کنندگی سود ایران مورد بررسی قرار دهیم.

1-6 فرضیه های تحقیق

برای بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی با پایداری سود و ارزش پیش بینی کنندگی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شش فرضیه در نظر گرفته شده است:

فرضیه1- بین نرخ تورم با پایداری سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 2- بین رشد اقتصادی با پایداری سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 3- بین نرخ تورم با ارزش پیش بینی کنندگی سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه4- بین رشد اقتصادی با ارزش پیش بینی کنندگی سود رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرمت فایل word

تعداد صفحات پایان نامه 134

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 پیشینه تحقیق. 4

1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-5 اهداف تحقیق. 7

1-6 فرضیه های تحقیق. 7

1-7 متغیرهای تحقیق. 7

1-7-1 متغیر مستقل. 7

1-7-2 متغیر وابسته. 9

1-8 روش انجام پژوهش... 10

1-9 روش های گردآوری اطلاعات.. 10

1-10 قلمرو تحقیق. 11

1-11 جامعه و نمونه آماری.. 11

1-12 نتایج تحقیق. 12

1-13 محدودیت ها 12

1-14 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه. 14

2-1 مقدمه. 15

2-2 مبانی نظری.. 16

2-2-1 اهداف حسابداری و گزارشگری مالی.. 21

2-2-2 اهداف گزارشگری سود. 23

2-2-3 انتقاد از سود. 24

2-2-4 نقاط قوت سود حسابداری.. 25

2-3 کیفیت سود. 26

2-3-1 مفهوم کیفیت سود. 27

2-3-2 اهمیت ارزیابی کیفیت سود. 29

2-3-3 معیارهای اندازه گیری کیفیت سود. 30

2-4 تورم. 31

2-4-1 شاخص های اندازه گیری تورم. 32

2-4-2 انواع شاخص های اندازه گیری تورم. 34

2-4-2-1 شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 34

2-4-2-2 شاخض قیمت تولید کنندهPPI 34

2-4-2-3 شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی.. 35

2-4-2-4 شاخص قیمت مخارج مصرفی شخصی(PCEPI) 36

2-4-3 اندازه گیری نرخ تورم. 36

2-5 پیشینه تحقیق. 37

2-5-1 پیشینه داخلی.. 37

2-5-2 پیشینه خارجی.. 39

فصل سوم روش تحقیق. 46

3-1 مقدمه. 47

3-2 پرسش ها و فرضیه ها 48

3-2-1 پرسش... 48

3-2-2 فرضیه ها 48

3-3 متغیرها 49

3-3-1 متغیر مستقل. 49

3-3-2 متغیر وابسته. 50

3-4 جامعه و نمونه آماري.. 52

3-4-1 تعیین اندازه نمونه. 52

3-5 قلمرو تحقیق( موضوعی ، مکانی و زمانی) 53

3-6 داده هاي مورد نياز و چگونگي محاسبه و استخراج آنها 53

3-7 طرح آزمون آماري فرضي ههاي تحقيق. 53

3-7-1 همبستگی.. 53

3-7-1-1 مفهموم معنی داری در همبستگی.. 55

3-7-2 رگرسیون چندگانه. 56

3-7-3 بررسي مفروضات رگرسيون. 56

3-8 فهرست شركتهاي نمونه. 58

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 61

4-1 مقدمه. 62

4-2 آمار توصيفي فرضيه اول. 63

4-4-1 آزمون فرضيه اول تحت مدل رگرسيون يك متغيره 64

4-4-2 تحليل همبستگي رگرسيون فرضيه اول: 65

4-4-3 تحليل مدل رگرسيون يك متغيره 66

4-4-4 بررسي مفروضات رگرسيون يك متغيره 67

4-5 آمار توصيفي فرضيه دوم. 70

4-5-1 آزمون فرضيه دوم تحت مدل رگرسيون يك متغيره 71

4-5-2 تحليل همبستگي رگرسيون فرضيه دوم. 72

4-5-3 تحليل مدل رگرسيون يك متغيره 73

4-5-4 بررسي مفروضات رگرسيون يك متغيره 74

4-6 آمار توصيفي فرضيه سوم. 77

4-6-1 آزمون فرضيه سوم تحت مدل رگرسيون يك متغيره 78

4-6-2 تحليل همبستگي رگرسيون فرضيه سوم. 80

4-6-3 تحليل مدل رگرسيون يك متغيره 80

4-6-6 بررسي مفروضات رگرسيون يك متغيره 82

4-7 آمار توصيفي فرضيه چهارم. 85

4-7-1 آزمون فرضيه چهارم تحت مدل رگرسيون يك متغيره 85

4-6-2 تحليل همبستگي رگرسيون فرضيه چهارم. 87

4-6-3 تحليل مدل رگرسيون يك متغيره 87

4-6-6 بررسي مفروضات رگرسيون يك متغيره 89

فصل پنجم نتایج تحقیق و پیشنهادات.. 92

5-1 مقدمه. 93

5-2 نتایج آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل آنها 94

5-3 مقایسه نتایج تحقیق با تحقیق های قبلی.. 95

5-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 95

5-5 محدودیت ها 96

5-6 پیشنهادها 96

5-7 پیشنهادهایی برای انجام تحقیق های آتی.. 97

منابع و ماخذ. 98

الف) منابع فارسی.. 98

الف-1) کتب.. 98

الف- 2 مقالات.. 98

الف- 3 پایان نامه. 99

منابع لاتین.. 101

پیوست.. 103

Abstract 123

 


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 454

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)


مطالب تصادفی

 • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
 • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
 • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
 • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
 • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
 • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده NGN
 • ترجمه مقالات isi -اماده نمودن مقاله
 • نرم افزار حسابداری شالیکوبی
 • خرید نرم افزار مدیریت کارخانه برنجکوبی

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها