تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 241
 • بازدید دیروز : 1048
 • بازدید کل : 507672

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و هزینه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس


پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و هزینه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

این تحقیق از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرران بررای بررسری ارتبراط برین
حاکمیت شرکتی و هزینه های حسابرسی )حق الزحمه های حسابرسی( استفاده می کنرد. نترایج بررسری
نمونه ها به صورت کلی نشانگر ارتباط منفی بین حاکمیت شرکتی و هزینه های حسابرسری اسرت بردین
منظور اطلاعات مالی 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 ترا
1392 مورد بررسی قرار گرفت ) 485 شرکت سال(اما نتایج بررسی نمونه ها به صورت زیر مجموعه ای -
از نمونه ی کل نشان می دهد که تاثیر حاکمیت شرکتی برر روی هزینره هرای حسابرسری متراثر از رشرد
شرکت می باشد. ارتباط منفی بین حاکمیت شرکتی و هزینه های حسابرسی از لحاظ آمراری و اقتصرادی
در گروه شرکت هایی که رشد ملایم در طول دوره مورد آزمون معنادار بود و برای شرکتهایی که در طول
دوره مورد نظر از رشد سریعی یا منفی را تجربه کرده بودند معنادار نبوده است.
واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی،هزینه های حسابرسی،رشد شرکت

 مقدمه 
شرکتها به عنوان واحدهای اقتصادی ،همواره به دنبال سود آوری و دستیابی به ثروت بیشتر هستند. به
علل گوناگونی که مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت است شرکت ها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت
های اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز به عهده دارند . براساس شواهد تجربی
کاراترین شکل پاسخگویی ،گزارشگری مالی است. با ورشگستگی شرکت های بزرگ نظیر : انرون ،
ورلدکام 1 و........ )ملکیان و همکاران 1391 (اعتبار اعداد و ارقام حسابداری که مهمترین بخش گزارشگری
مالی را تشکیل می دهند، به شدت زیر سوال رفته ، به طوری که سرمایه گذاران اعتمادی به صورت های
مالی تهیه شده توسط مدیریت ندارند. این ورشگستگی ها سوالی درباره نقش حاکمیت شرکتی و دیگر
عوامل اطمینان بخش درباره شفافیت و کامل بودن گزارشگری مالی ایجاد میکند . )ملکیان و
همکاران 1391 (اما این موضوع که آیا حاکمیت شرکتی تاثیری بر هزینه های حسابرسی دارد یا نه و اگر
تاتیری دارد چگونه آن را متاثر می کند نامعلوم باقی می ماند.حداقل دو استدلال در مورد رابط بین
حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی وجود دارد . اولین استدلال تحت تاثیر نظریه جایگزینی و
دومی تحت تاثیر نظریه علامت )سیگنال( می باشد و هر دو به نتایج متفاوتی می رسند. نظریه جایگزینی
مدعیست که هر چه ساختار مدیریت داخلی یک شرکت کاملتر باشد و هزینه های نمایندگی و وساطت
کمتر باشد

 

فرمت فایل pdf

تعداد صفحات 153

 

 

فهرست مطالب

1- فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-4 فرضیه های تحقیق

1-5 اهداف تحقیق

1-6 کاربردهای متصور از تحقیق

1-7 مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه

1-8 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

1-9 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

1-10 قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی،‌موضوعی)

1-11 جامعه آماری و روش نمونه گیری

1-12 خلاصه فصل

2 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه

2-2 مبانی نظری پژوهش

2-3 حاکمیت شرکتی در ایران و تعریف جامعه از حاکمیت شرکتی

2-4 حاکمیت شرکتی

2-5 تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره

2-6 نقش حسابرسی داخلی در شرکت های ایرانی

2-7 حاکمیت

2-8 حاکمیت شرکتی

2-9 اهداف

2-10 پیشینه تحقیق در ایران

2-11 پیشینه تحقیق در جهان

3 فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه

3-2 جامعه آماری و نمونه آماری

3-3 سوال تحقیق

3-4 روش پژوهش

3-5 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

3-6 تعریف متغیر و نحوه محاسبه آن ها

3-7 مدل پژوهش

3-8 اعتبار درونی و برونی پژوهش

3-9 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

3-10 محاسبه شاخص توانایی حاکمیت شرکتی (Index)

3-11 آمار توصیفی

3-12 آمار استنباطی

3-13 خلاصه فصل

4 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه

4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

4-3 جداول مربوط به آمار توصیفی

4-4 پایایی متغیرها

4-5 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق

4-6 تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش

4-7 یافته مربوط به سوالات پژوهش

4-8 تجزیه و تحلیل رگرسیون متغیرهای پژوهش

4-9 متغیرهای معنی دار

4-10 خلاصه فصل

5 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه

5-2 مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش

5-3 محدودیت تحقیق

5-4 پیشنهادهای پژوهش

5-5 خلاصه فصل

فهرست منابع و ماخذ (فارسی و غیرفارسی)

پیوست

 

این پایان نامه به فرمت pdf می باشد

برای دریافت ورد عنوان را ایمیل بزنید

hoopadrayaneh@gmail.com


مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 455

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

 • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
 • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
 • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
 • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
 • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
 • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده NGN
 • ترجمه مقالات isi -اماده نمودن مقاله
 • نرم افزار حسابداری شالیکوبی
 • خرید نرم افزار مدیریت کارخانه برنجکوبی

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها