تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 120
  • بازدید دیروز : 221
  • بازدید کل : 517469

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری برای نقدینگی و سودآوری در این پژوهش ارائه می شوند. هدف این پژوهش شناسایی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس سهام تهران است. پژوهش برای تایید این فرضیه که با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد (افزایش نقدینگی)‌، ارزش افزوده اقتصادی افزایش می یابد انجام شد. برای آزمون این فرضیه، نمونه ای به تعداد 57 شرکت انتخاب شد. بعد از انجام آزمون آماری همبستگی این ارتباط تایید شد. در نهایت اینکه ارزش افزوده اقتصادی معیار ارزیابی سودآوری واحد تجاری است و چرخه تبدیل وجه نقد معیاری است که نقدینگی شرکت را نشان می دهد؛ به علاوه این معیار، اطلاعاتی را درباره عملکرد شرکت فراهم می کند. در دنیایی که سرمایه می تواند به سرعت تخصیص یابد و بالاترین نوع کارایی را نیاز دارد، یکی کردن ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد می تواند عملکرد شرکت ها (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) را بالا ببرد.

بیان مساله

امروزه سرمایه گذاری در بورس نقش مهمی در تخصیص سرمایه در بورس دارد و بورس نیز تاثیر زیادی بر توسعه اقتصادی دارد. از عوامل مهمی که توسعه اقتصادی را می سنجد افزایش نقد شوندگی و سودآوری در بورس است، که این عاما نیز از نقدینگی و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس نشات می گیرد. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری برای نقدینگی و سودآوری در این تحقیق ارائه می شوند. این نسبت ها رویکرد پویایی برای مدیریت شرکت ها ارائه می کنند. ارتباط بین آنها می تواند به عنوان رویکردی پیشرفته برای مدیریت اقتصادی کنونی مبتنی بر دانش علمی و تجربی و تخصیص سریع و کارای سرمایه مطابق با دسترسی معمول اطلاعات در نظرگرفته شود.

شناسایی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد بسیار مهم است. این معیارها توسط مدیران شایسته برای تصمیم گیری در مورد افزایش سودآوری شرکت و ارزش بازار آن به کار گرفته می شود. اقتصاد مدام در حال تغییر است و روز به روز ریزتر و ریزتر می شود که این موضوع تغییر در ساختار دارایی ها و شیوه مدیریت آنها را می طلبد. ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که سودآوری شرکت را در غالب متوسط ارزش تولید شده توسط شرکت برای سهامداران مشخص می کند. این رویکرد به نیازهای داخلی افرادی که خواستار سطح بالاتری از رضایت اند،‌ اشاره دارد. این معیار با فلسفه وظایف واحد تجاری مرتبط است. از سوی دیگر چرخه تبدیل وجه نقد معیاری است که نقدینگی و سودآوری را ترکیب می کند، زیرا تبدیل سریع تر وجه نقد سبب آزاد شدن سریع تر وجه نقد برای چرخه بعدی می شود، لذا سبب افزایش نقدینگی می شود. سودآوری منعکس شده در چرخه تبدیل وجه نقد تعداد چرخه های تبدیل ممکن در طول سال است، لذا چرخه های تبدیل بیشتر سودآوری بیشتری را نشان می دهد (مونیکا و همکاران، 2، 2012-1). در این پژوهش چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیار نقدینگی شرکت درنظر گرفته شده است. مسئله اصلی ما این است که ارتباطی بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد وجود دارد؟ و اگر هست این ارتباط چگونه است؟

فرضیه های تحقیق

فرضیه 1: بین چرخ تبدیل وجه نقد و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معکوس وجود دارد.

فرضیه 2: بین دوره عملیات و ارزش افزوده اقتصادی رابطه وجود دارد.

فرضیه 3: بین دوره عملیات و چرخه تبدیل رابطه وجود دارد.

 

فرمت پایان نامه  word

تعداد صفحات 103

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 3

1-3 ضرورت تحقیق. 4

1-4 اهداف تحقیق. 6

1-5 فرضیه های تحقیق. 6

1-6 متغیرهای تحقیق. 6

1-7 روش تحقیق. 7

1-8 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 8

1-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها8

1-10 قلمرو تحقیق. 8

1-11 تعاریف عملیاتی.. 8

1-12 ساختار پژوهش... 10

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق. 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 چارچوب نظری تحقیق. 13

2-2- 1 ارزیابی عملکرد. 14

2-2-2 فرآیند ارزیابی عملکرد. 16

2-2-3 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها17

2-2-4 معیارهای حسابداری.. 17

2-2-4-1 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. 17

2-2-4-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار. 20

2-2-4-3 معیارهای اقتصادی.. 22

2-2-5 معیارهای ارزیابی عملکرد. 25

2-2-6 چرایی و چگونگی مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی.. 26

2-2-7 مزایای استفاده از ارزش افزوده اقتصادی.. 28

2-2-8 معایب ارزش افزوده اقتصادی.. 29

2-2-9 مدیریت سرمایه در گردش... 29

2-2-10 دوره واریز بستانکاران. 30

2-2-11 دوره وصول مطالبات.. 30

2-2-12 دوره گردش موجودی ها31

2-2-13 چرخه تبدیل وجه نقد. 32

2-2-14 ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد. 34

2-3 پیشینه پژوهش... 35

فصل سوم روش تحقیق. 44

3-1 مقدمه. 45

3-2 روش تحقیق. 45

3-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 45

3-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها46

3-5 قلمرو تحقیق. 50

3-6 جامعه و نمونه آماری.. 50

3-7 فرضیه های تحقیق. 55

3-7-1 آزمون کولوموگورف- اسمیرنوف.. 56

3-8 خلاصه فصل. 57

فصل چهارم یافته های تحقیق. 58

4-1 مقدمه. 59

4-2 داده های تحقیق. 59

4-3 آمار توصیفی داده های پژوهش... 62

4-4 تحلیل داده ها63

4-4-1 آزمون فرضیه اول:63

4-4-1-1 آزمون نرمال بودن متغیرهای چرخه تبدیل وجه نقد و ارزش افزوده اقتصادی.. 64

4-4-1-2 آزمون همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیه ی اول. 66

4-4-2 آزمون فرضیه دوم. 67

4-4-2-1 آزمون نرمال بودن متغیرهای دوره عملیات و ارزش افزوده اقتصادی.. 68

4-4-2-2 آزمون همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیه ی دوم. 70

4-4-3 آزمون فرضیه ی سوم. 70

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها72

5-1 مقدمه. 73

5-2 یافته های تحقیق. 73

5-3 مطابقت نتایج تحقیق با سایر تحقیقات.. 74

5-3-1 مطابقت با تحقیقات خارجی.. 74

5-3-2 مطابقت با تحقیقات داخلی.. 75

5-4 محدودیت های تحقیق. 77

5-5 بحث و نتیجه گیری.. 77

5-6 پیشنهادهای تحقیق. 78

5-6-1 پیشنهادات به مدیران شرکت های سهامی.. 78

5-6-2 پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 78

فهرست منابع. 80

منابع فارسی.. 81

منابع انگلیسی.. 82

پیوست ها84

پیوست اول محاسبه ارزش افزود در نرم افزار Excell85

پیوست دوم : محاسبه چرخه تبدیل وجه نقد در Excell93

پیوست سوم خروجی نرم افزار spss. 97


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ مهر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 783

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها