تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 185
  • بازدید دیروز : 293
  • بازدید کل : 529461

پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه


پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه

چکیده

مقدمه: انسان ها در زندگی با موقعیت های استرس زایی مواجه می شوند که برای رویارویی با آنها باید از مهارت کافی برخوردار باشند. مهارت های اجتماعی یکی از عوامل تاثیر گذار در روابط بین فردی سالم و سلامت اجتماعی می باشد که توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است. موضوع پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان می باشد.

روش: جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر شهر قم تشکیل داده اند که از بین آنها 60 نفر به طور تصادفی انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابتدا هر دو گروه به پرسشنامه اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی کییز به عنوان پیش آزمون جواب دادند. سپس گروه آزمایشی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای، مهارت های اجتماعی را آموزش دیدند. در حالی که گروه کنترل در لیست انتظار بوده و هیچ آموزشی ندیدند. پس از پایان این دوره، مجددا هر دو گروه به همان آزمون ها پاسخ دادند. نتایج گروه با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که پس از آموزش، سلامت اجتماعی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش و میزان اضطراب اجتماعی آنها نیز کاهش پیدا کرده است.

نتیجه گیری: با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که با آموزش مهارت های اجتماعی، علاوه بر حل مشکلات فردی، تعاملات اجتماعی نیز بهبود یافته و موجبات یک زندگی اجتماعی مطلوب فراهم می گردد.

کلمات کلیدی: مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی، سلامت اجتماعی، دانش آموزان دختر.

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و هر فرد در نتیجه اجتماعی شدن قادر است برخی از مهارت های مربوط به تعاملات اجتماعی را به تدریج توسط آزمون و خطا و گرفتن بازخورد از جامعه کسب کند. شاید بتوان گفت توانایی برقراری و دستیابی به تعامل اجتماعی علمی ترین دستاورد بشر جهت ادامه حیات فرد و جامعه است. از سوی دیگر آنچه روابط میان افراد را بهبود بخشیده و موجب کارآمدی آن می شود برخورداری از مهارت های اجتماعی است. رشد مهارت های اجتماعی ناشی از جریان اجتماعی شدن است و فرد برای انجام تعاملات اجتماعی می بایست از این مهارت ها به نحو مناسبی استفاده نماید، این مهارت ها افراد را در برقرار ی ارتباط موثر با دیگران، مقابله با مشکلات و سایر توانمندی های دیگر یاری می دهد، به گونه ای که افراد می توانند با بهره برداری از این توانایی شبکه اجتماعی را توسعه داده و در مواقع لزوم جهت مقابله با بحران ها و حوادث زندگی از آنها حمایت اجتماعی کسب کنند (نقل از رمضانخانی، 1385).

از آنجا که تغییر و اصلاح رفتار توسط یادگیری تداوم دارد، بهتر است تغییر در رفتار افراد از طریق یادگیری تغییر رفتار، برنامه آموزشی مهارت های اجتماعی می باشد. هدف اصلی آموزش مهارت های اجتماعی، شکوفایی ظرافت ها و رشد توانایی ها و حس تفاهم اجتماعی است که از آن می توان به سعادت فردی و اجتماعی تعبیر کرد (نقل از ادیب، 1383).

بر اساس پژوهش های انجام شده عواملی نظیر عزت نفس، مهارت های بین فردی، برقراری ارتباط مطلوب، تعیین هدف، تصمیم گیری، حل مسئله، تعیین و شناسایی ارزش های فردی در پیشگیری و یا کاهش ابتلای نوجوانان به انواع ناهنجاری های رفتاری و اختلالات روانی و افزایش سطح سلامت روان آنان نقش موثری دارند

 

فرمت پایان نامه : word

تعداد صفحات : 114 

 

فهرست مطالب

فصل اولکلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

2-1 تعریف مساله و بیان سوال های تحقیق.. 3

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

4-1 اهداف تحقیق.. 6

5-1 فرضیات تحقیق.. 6

6-1 متغیرهای تحقیق.. 7

7-1 تعاریف نظیر مفاهیم. 7

8-1 تعاریف عملیاتی مفاهیم:9

فصل دوم ادبیات تحقیق.. 10

1-2 مقدمه. 11

2-2 تعریف مهارت های زندگی.. 11

3-2 اهداف آموزش مهارت های زندگی.. 13

5-2 مهارت های اجتماعی.. 16

6-2 تعریف مهارت های اجتماعی.. 17

1-6-2 مهارت ارتباط غیر کلامی.. 18

1-1-6-2 کارکردهای ارتباط غیرکلامی.. 19

2-1-6-2 تماس جسمی.. 20

3-1-6-2 حرکات... 20

4-1-6-2 مجاورت... 21

5-1-6-2 خصایص ظاهری.. 21

6-1-6-2 عوامل محیطی.. 22

7-1-6-2 پیرا زبان. 22

2-6-2 مهارت تقویت... 22

1-2-6-2 تقویت کننده های اجتماعی.. 23

2-2-6-2 تاثیرات میان فردی تقویت کننده های اجتماعی.. 23

3-6-2 مهارت گوش دادن. 24

1-3-6-2 کارکردهای گوش دادن. 25

2-3-6-2 گوش دادن فعال و منفعل.. 25

3-3-6-2 فرآیند گوش دادن. 26

4-6-2 مهارت افشای خود. 27

1-4-6-2 ویژگی های افشای خود. 27

2-4-6-2 اجزای افشای خود. 28

3-4-6-2 کارکردهای افشای خود. 30

5-6-2مهارت نفوذ. 30

6-6-2 مهارت ابراز وجود. 32

1-6-6-2 انواع ابراز وجود. 33

2-6-6-2 کارکردهای ابراز وجود. 35

3-6-6-2 واکنش افراد به کسانی که این مهارت را آموخته اند. 36

4-6-6-2عوامل موثر برابر از وجود. 36

7-6-2 مهارت حل مسئله. 37

1-7-6-2 کاربردهای حل مسئله. 38

2-7-6-2 فرآیند حل مسئله. 38

8-6-2 مهارت تحمل طرد شدگی.. 39

7-2 نظریه های مهارت های اجتماعی.. 41

1-7-2 نظریه یادگیری اجتماعی.. 41

2-7-2 نظریه یادگیری ساخت گرایی.. 41

3-7-2 نظریه شناختی.. 42

4-7-2 نظریه عمل منطقی و مدل باورسالم. 43

5-7-2 نظریه ساختاری روانشناسی.. 44

8-2 اضطراب و جنبه ها و جلوه های آن:44

1-8-2 انواع اضطراب... 45

1-1-8-2 هراس های خاص (SP). 45

2-1-8-2 هراس اجتماعی.. 46

3-1-8-2 اختلال وحشت زدگی.. 46

4-1-8-2 اختلال اضطراب منتشر (GAD). 47

5-1-8-2 اختلال وسواس- جبری (OCD):47

6-1-8-2 اختلال فشار روانی پس از سانحه (PTSD). 47

2-8-2 ویژگی های هراس اجتماعی.. 48

3-8-2 شیوع هراس اجتماعی.. 48

4-8-2 سبب شناسی هراس اجتماعی.. 50

2-9 تعریف سلامت... 52

1-9-2 رویکرد بیماری محور. 53

2-9-2 رویکرد سلامتی محور. 53

10-2 الگوی کلیت سلامت... 54

11-2 ابعاد سلامتی.. 54

12-2 سلامت اجتماعی.. 55

13-2 دیدگاه های مربوط به سلامت اجتماعی.. 58

1-13-2 نظریه سلامت اجتماعی کییز. 58

1-1-13-2 شکوفایی اجتماعی.. 60

2-1-13-2 انسجام اجتماعی.. 60

3-1-13-2 انطباق اجتماعی.. 61

4-1-13-2 پذیرش اجتماعی.. 62

5-1-13-2 مشارکت اجتماعی.. 62

2-13-2 نظریه ارتباطات اجتماعی.. 63

3-13-2 نظریه تعادل: نظریه تالکوت پارسونز. 64

4-13-2 نظریه تعدیل و انطباق.. 64

5-13-2 نظریه همبستگی ارگانیک دورکیم. 65

6-13-2 نظریه کنش متقابل نمادی مید. 65

فصل سوم روش تحقیق.. 71

1-3 مقدمه. 72

2-3 جامعه آماری.. 72

3-3 نمونه آماری.. 72

4-3 روش و چگونگی نمونه گیری.. 72

4-3 روش و چگونگی نمونه گیری.. 72

5-3 روش تحقیق.. 73

6-3 طرح تحقیق.. 73

7-3 ابزار اندازه گیری.. 73

1-7-3 پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند. 73

2-7-3 پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز. 74

8-3 روش مداخله. 76

9-3 روش تجزیه و تحلیل آماری.. 76

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری.. 77

1-4 مقدمه. 78

2-4 توصیف داده ها78

4-4 پیش فرض های آماری جهت کاربرد آزمون های پارامتریک... 83

1-4-4 پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات گروه های نمونه در جامعه. 83

2-4-4 پیش فرض همگنی واریانس های دو گروه در جامعه. 84

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 91

1-5 مقدمه. 92

2-5 بحث و نتیجه گیری.. 92

3-5 محدودیت ها97

4-5 پیشنهادات... 97

1-4-5 پیشنهادات کاربردی.. 97

منابع.. 99

Abstract104


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 229

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها