تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 177
  • بازدید دیروز : 293
  • بازدید کل : 529453

پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده


پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده در بیمارستان شهید رجایی اصفهان

فرمت پایان نامه pdf می باشد

چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر سلامت روان و کاهش علائم در جانبازان جنگ بود. (PTSD) اختلال استرس پس ازسانحه روش: روش پژوهش حاضر آزمایشی است. 28 نفر از جانبازان مرد شهر اصفهان که داراي تشخیص اختلال استرس پس از سانحه بودند، به صورت تصادفی انتخاب و سپس در دو گروه آموزش ذهنآگاهی و گروه کنترل جایگزین شدند. براي گروه آزمایش آموزش ذهنآگاهی انجام شد و گروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. دادههاي پژوهش با کمک پرسشنامهي علائم روان شناختی و مقیاساختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی جمعآوري شد. براي تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل واریانس با اندازهگیري مکرر و آزمونهاي تعقیبی توکی و بنفرونی استفاده شد. نتایج: یافتههاي تحلیل واریانس با اندازهگیري مکرر نشان داد که آموزشهاي ذهنآگاهی به طور معنی- داري بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه(روانشناختی و بالینی-جسمانی) جانبازان اثربخش .(p<0/ بوده است ( 01 بحث: یافتهها از اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر اعلائم روانشناختی، جسمانی جانبازان با اختلال استرس پس از سانحه حمایت میکند و تلویحات مهمی در توجه به درمانهاي مبتنی بر ذهنآگاهی در دارد. PTSD کاهش مشکلات جانبازان

مقدمه تاریخ زندگی انسانها با طیف وسیع و گستردة رویدادهاي بالقوه آسیب زا، مانند؛ جنگ، خشونت، تجاوز، آتش سوزي، زلزله و سایر حوادث و سوانح بشري و مسائل حاد و پر استرس همراه بوده که از جمله مهمترین این رویدادها می توان به جنگ اشاره نمود. جنگ، یکی از قدیمی ترین پدیده هایی است که در طول تاریخ مورد توجه تمامی جوامع بشري بوده است. از عوارض هر جنگی، بروز مشکلات جسمی و روانی است که براي افرادي که به طور مستقیم یا به طور غیرمستقیم در جنگ حاضر بوده اند، به وجود می آورد. همچنین جنگ به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر میزان شیوع، زمان شروع و سیر اختلالات روانی و رفتاري مطرح می باشد که از .( جمله این اختلالات می توان به اختلال استرس پس از سانحه اشاره کرد(لیو 1و همکاران، 2012 در 31 شهریور 1359 حمله سراسري عراق، با به کار گیري حداکثر توان نظامی و با عبور از مرزهاي بین المللی و تجاوز به خاك ایران آغاز گشت که با پایداري هشت ساله مردم قهرمان ایران روبه رو شد. تجاوز عراق که بر کشور عزیز ما تحمیل شد، اگر چه در بعضی از جنبههاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي موجب خود اتکایی، پیشرفت و آگاهی مردم گردید، لیکن خسارات اقتصادي، صدمات جسمانی و عوارض روانی قابل توجهی را نیز در پی داشت که از آن جمله میتوان به

 

چکیده فارسی.....................................................................................................................................................................................ا
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه.................................................................................................................................................................................................. 1
بیان مسأله.......................................................................................................................................................................................... 2
اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................................................................................... 8
اهداف پژوهش................................................................................................................................................................................ 10
فرضیه هاي پژوهش...................................................................................................................................................................... 11
متغیرهاي پژوهش......................................................................................................................................................................... 11
متغیرهاي مستقل.......................................................................................................................................................................... 11
متغیرهاي وابسته ........................................................................................................................................................................... 12
فصل دوم: مبانی نظري و پیشینه تحقیق
پیشینه نظري.................................................................................................................................................................................. 14
تشخیص افتراقی ............................................................................................................................................................................ 16
شیوع اختلال استرس پس از سانحه .......................................................................................................................................... 17
ویژگی و اختلالات همراه.............................................................................................................................................................. 18
نظریه ها و مدل هاي هاي کنونی در زمینه سبب شناسی.................................................................................................... 20
مدل روان کاوي.............................................................................................................................................................................. 20
مدل زیست شناختی..................................................................................................................................................................... 21
نظریه شناختی- رفتاري.............................................................................................................................................................. 22
نظریه پردازش هیجانی ................................................................................................................................................................. 24
ذهن آگاهی..................................................................................................................................................................................... 26
ریشه هاي ذهن آگاهی................................................................................................................................................................. 26
تعاریف ذهن آگاهی.................................................................................................................................................................... 30
پایه هاي مغزي و فیزیولوژیکی ذهن آگاهی............................................................................................................................. 31
تاثیرات تدریجی ذهن آگاهی..................................................................................................................................................... 32
ذهن آگاهی و روان درمانی .......................................................................................................................................................... 34
درمان هاي مبتنی بر ذهن آگاهی ........................................................................................................................................... 34
کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ..................................................................................................................................... 36
ذهن آگاهی به عنوان یک مداخله گروهی................................................................................................................................ 41
پیشینه درمان اختلال استرس پس از سانحه........................................................................................................................... 44
درمان دارویی.................................................................................................................................................................................. 44
رفتار درمانی.................................................................................................................................................................................... 44
درمان شناختی- رفتاري............................................................................................................................................................... 45
پیشینه تجربی............................................................................................................................................................................... 47
فصل سوم: روشتحقیق
روش پژوهش.................................................................................................................................................................................. 53
جامعه پژوهش................................................................................................................................................................................ 54
نمونه و روش نمونه گیري............................................................................................................................................................ 54
ملاك هاي ورود و خروج به گروه ها .......................................................................................................................................... 55
روش انجام پژوهش........................................................................................................................................................................ 57
جلسات آموزش ذهن آگاهی........................................................................................................................................................ 59
زمان بندي اجراي پژوهش........................................................................................................................................................... 64
روش تجزیه و تحلیل دادهها........................................................................................................................................................ 65
ملاحظات اخلاقی........................................................................................................................................................................... 65
ابزار پژوهش.................................................................................................................................................................................... 67
فصل چهارم: یافته هاي تحقیق
یافته هاي توصیفی ........................................................................................................................................................................ 70
یافته هاي استنباطی ..................................................................................................................................................................... 74
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات
تبیین یافته هاي پژوهش............................................................................................................................................................. 80
تبین فرضیه اول............................................................................................................................................................................. 80
تبین فرضیه دوم ............................................................................................................................................................................ 83
نتیجه گیري.................................................................................................................................................................................... 88
محدودیت هاي پژوهش................................................................................................................................................................ 88
پیشنهادهاي پژوهش..................................................................................................................................................................... 89
پیشنهادهاي پژوهشی.................................................................................................................................................................. 89
پیشنهادهاي کاربردي.................................................................................................................................................................. 89
پیوست............................................................................................................................................................................................. 90
منابع............................................................................................................................................................................................... 95
چکیده انگلیسی........................................................................................................................................................................... 111


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 209

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها