تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 91
  • بازدید دیروز : 221
  • بازدید کل : 517440

پایان نامه ارشد بررسی راهکار هاي افزایش عزت و کرامت زن مسلمان در عرصه اجتماعی و ارائه مدل تربیتی آن


پایان نامه ارشد بررسی راهکار هاي افزایش عزت و کرامت زن مسلمان در عرصه اجتماعی و ارائه مدل تربیتی آن

چکیده
پژوهش با عنوان بررسی راهکارهاي افزایش عزت و کرامت زن مسلمان در عرصه اجتماعی و
ارائه مدل تربیتی آن تدوین گردیده که هدف از آن ارائه راهکارهاي عملی براي رسیدن زنان به سطح
بالاي عزت در جامعه می باشد.در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده،محقق با
سؤالاتی روبرو بوده است از جمله اینکه:راهکارهاي افزایش عزت و کرامت زن مسلمان درعرصه
اجتماعی چیست و مدل تربیتی آن کدام است؟تصویر معنی شناسی کرامت انسان در قرآن چگونه
است؟مبانی و اصول عزت وکرامت زن مسلمان درقرآن و روایات اسلامی چیست؟موانع عزت و
کرامت زن مسلمان درعرصه اجتماعی چیست؟لوازم و آثار عزت و کرامت زن مسلمان درعرصه
اجتماعی چیست؟معیارهاي عزت و کرامت زن مسلمان درعرصه اجتماعی چیست ؟درجهت پاسخ به
این سؤالات ابتدا تصویري از کرامت انسان درقرآن ارائه شده و پس از بررسی مبانی و اصول کرامت
زن و شناخت موانعی که پیش روي آن قرار دارد،همچنین با آگاهی از لوازم ومعیارها وآثاري که
برخورداري ازکرامت در پی دارد،به راهکارهایی براي ارتقاء عزت زن مسلمان دست یافته و درنهایت
مدل تربیتی آن تدوین گردیده است.پژوهشگر با استناد به آیات و روایات و منابع در دسترس در
زمینه کرامت زن به نتایجی دست یافته است که آن را با نتایج تحقیقات پیشین تطبیق و سپس
تأییدکرده است.نتایجی که حاصل گردیده شامل این موارد می باشد:کرامت یک صفت اخلاقی جامع
است که دارا بودن آن براي زنان از اهمیت بیشتري برخوردار است،زیرا زنان نقش پرورش نسل
آینده را برعهده دارند.زنان با تکیه بر راهکارهایی به کرامت شایسته خود دست یابند.حجاب
وعفاف،توجه به کمالات معنوي،افزایش سطح آگاهی و خردمندي،حضور فعال و به موقع
درجامعه،آگاهی ازحقوق و وظایف،شناخت تواناییها و پذیرفتن محدودیتها می باشد،همچنین
تأثیرخانواده یعنی پدر و مادر وهمسر و نیز در حوزه اجتماع،اصلاح نگرش نسبت به زن،تعیین
ضوابط دولت براي حضور زنان و آموزش عمومی درجهت نهادینه کردن کرامت و معرفی الگو به
عنوان راهکارهایی براي افزایش کرامت زن مسلمان در اجتماع در نظر گرفته شده است.

مقدمه
بی شک کرامت انسانی، یکی از مهمترین مشخصههاي ماهیت انسان به شمار میرود و مهمترین
است.زمانی که انسان با « کرامت انسانی »، گوهري که خداوند تعالی درخلقت انسان به او عطا فرمود
احترام وتکریم شخصیت ارضا شود،احساس ارزشمندي،توانایی،قابلیت وکفایت می کند و وجود خود
را دردنیا مفید و لازم می یابد،اما بی توجهی به این نیاز موجب احساس حقارت وناامیدي می گردد.
کرامت زن به خاطر نقش مهمی که او در حفظ و پاسداري از ارزشها و پرورش نسل آینده دارد،
از اهمیت ویژه اي برخوردار است و با توجه به این که این مسأله در جامعه کمی کمرنگ شده
پرورش کرامت در زنان، روابط آنها را تنظیم و راه صحیح زندگى کردن را هموار مىسازد. از این رو
باید براي رسیدن به وضعیت مطلوب و احیاي کرامت و شخصیت واقعی زنان تلاش کرد؛ اما سخن
در اینجا است که چه راهی را باید براي ارتقاء کرامت زنان انتخاب کرد تا ضامن سعادت مادي و
معنوي آنان بوده، او را به کرامت واقعی رهنمون سازد؟بر همین اساس سعی بر این بوده که با
بهره مندي از منابع اسلامی در حد توان به بررسی و ارائه راهکارهاي عملی براي افزایش عزت و
کرامت زن مسلمان در عرصه اجتماع پرداخته، تا این مهم روشن گردد که ارتقاء منزلت زنان جز در
سایه محور قرار دادن منابع اسلامی در همه ابعاد زندگی امکان پذیر نیست.
هدف اصلی از نگارش این تحقیق بالا بردن عزت وکرامت زن مسلمان درعرصه اجتماعی است.
چرا که روشن شدن این مسأله تأثیر زیادي بر افکار افرادجامعه به خصوص قشر زنان جوان جامعه که
بیشتر درمعرض آسیب فکري هستند دارد.به این صورت با روشن شدن افکار و عقاید نسبت به این
موضوع می توان به بیداري زنان و بالاتر ازآن به کارگیري این راهکارها براي یافتن جایگاه واقعی آنها
در جامعه امیدوار بود.برهمین اساس در راستاي تأمین هدف اصلی،دستیابی به اهداف ویژه اي شامل
بررسی تصویر کرامت انسان درقرآن،بررسی مبانی و اصول عزت وکرامت زن مسلمان درقرآن و
روایات اسلامی،بررسی موانع عزت و کرامت زن مسلمان درعرصه اجتماعی،بررسی لوازم و آثارعزت

 

پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

فرمت پایان نامه :  pdf

تعداد صفحات : 162

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده الف
فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه............................... 1
طرح و بیان مساله................2
اهمیت و ضرورت تحقیق........ 3
اهداف کلی و ویژه............... 6
سؤالات اصلی و ویژه.............7
تعریف مفاهیم و اصطلاحات....7
نتیجه 12
فصل دوم : مبانی نظري و پیشینه تحقیق
مبانی نظري.................................................................................................................... ...... 14
کرامت از منظر قرآن و حدیث...................................................................... .... ......... ...... 15
عزت از منظر قرآن و حدیث....................................................................... ..... ............... 15
انواع کرامت ............................................................................................... ........ ............ 18
مبانی ذاتی کرامت 20
کرامت زن در تمدن ها و شرایع قبل از اسلام......................................................... ......... 29
کرامت زن در جاهلیت عرب قبل از اسلام.................................................... ..... ...... ....... 30
کرامت زن در بعد از اسلام........................................................................ . ... . .... ....... 31
کرامت زن در جاهلیت مدرن............................................................................ . . ............ 33
کرامت زن از نظر امام خمینی........................................................................ ...... ..... ....... 35
کرامت زن از نظرشهید مطهري.......................................................................... .. ... ......... 38
پیشینه تحقیق................................................................................................................ ......... 39
نتیجه گیري 41
فصل سوم : روش تحقیق
-1 روش تحقیق 44
-2 نوع تحقیق 44
-3 روش و ابزار گرد آوري داده ها 44
-4 جامعه پژوهش و روش نمونه گیري 45
-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 45
فصل چهارم :یافته هاي تحقیق
سؤال اول: 1- تصویر معنی شناسی کرامت انسان در قرآن چگونه است ؟ .. 48
1 - برخورداري از روح الهی............ .......................................................................... .... 48
2 - مقام خلافت الهی............................................................................................ ........... 49
3 - علم به اسماء الهی........................................................................................... ........... 50
4 - مسجود فرشتگان بودن....................................................................... ....................... 51
5 - برخورداري از اختیار و اراده...................................................................................... 51
6 - تسخیر جهان هستی................................................................................................... 52
7 - امانت دار الهی بودن................................................................................................... 53
8 - دارا بودن فطرت الهی................................................................................. ............... 53
9 - برخورداري از قدرت تعقل........................................................................................ 55
سؤال دوم: مبانی و اصول عزت وکرامت زن مسلمان در قرآن و روایات اسلامی چیست؟
مبانی کرامت زن............................................................................................................ 55
-1 آفرینش اصیل زن....................................................................................................... 55
-2 اشتراك زن و مرد در انسانیت................................................................................... 57
-3 بشر، خلیفه الهی........................................................................................................ 58
-4 تفاوت طبیعی بین زن و مرد.................................................................................... 59
-5 شیطان، دشمن مشترك زن و مرد...................................................................... ....... 59
اصول کرامت زن............................................................................................................ 60
-1 بهره مندي از ارزش هاي انسانی........................................................................... 60
-2 موازنه حقوق و تکالیف...... ....................... د ........................................................ 62
-3 حمایت قانونی یکسان از زن و مرد........................................................................ 64
-4 پاداش و کیفر.......................................................................................................... 65
سؤال سوم: موانع عزت و کرامت زن مسلمان در عرصه اجتماعی چیست؟ . 66
-1 موانع فردي کرامت زن........................................................................... ............. 67
1-1 . درك نادرست از انسان 67
2-1 . صفات و خلقیات ضد انسانی 68
-2 موانع اجتماعی کرامت زن................................................................... . ............. 73
1-1 . ظلم و بیعدالتی 73
2-1 . اسارت و استبداد 74
3-1 . نا امنی جانی و آبرویی 75
4-1 . نابرابري و تبعیض 77
سؤال چهارم :لوازم وآثار عزت وکرامت زن مسلمان درعرصه اجتماعی چیست؟ 78
لوازم کرامت زن.............................................. ...................................................... 78
-1 حق حیات............................................................................................................ 78
-2 حق تدین............................................................................................................. 79
-3 حق آزادي............................................................................................................ 80
-4 برخورداري از امتیازات اجتماعی به صورت عادلانه............... ......................... 82
آثار کرامت زن..................................................... ....................................... .......... 82
-1 آثار فردي کرامت زن............................................................................... ........... 83
-2 آثار اجتماعی کرامت زن.. .................................................................. ........... ..... 88
سؤال پنجم: معیارهاي عزت و کرامت زن مسلمان در عرصه اجتماعی چیست ؟ 91
-1 دینداري 91
-2 تقوا و خود نگهداري 92
-3 اطاعت و بندگی 93
-4 صبر و شکیبایی 94
-5 نرم خویی و خوش اخلاقی 95
-6 عفو و گذشت 95
7 - بی نیازي 96
-8 نیکی کردن به والدین 96
-9 آبروداري 96
-10 پایبندي به عهد و پیمان 97
-11 توکل 97
-12 احسان 97
-13 تغافل 98
-14 بصیرت و آگاهی 98
-15 برآوردن حاجت دیگران 98
سؤال ششم:راهکارهاي ارتقاءکرامت وعزت زن مسلمان درعرصه اجتماعی چیست؟ 99
-1 نقش فرد در ارتقاء کرامت خود....... .............................................. .... ...... 99
1-1 . توجه به کمالات معنوى................................................ .. .............. 99
2-1 . تقویت روحیه خودباوري.......................................... ................... 100
3-1 . حجاب و عفاف...................................................... ......... ........... 101
4-1 . افزایش سطح آگاهی و خردمندي زنان.............................. ........... 103
5-1 . حضور مؤثر و به موقع در اجتماع...................................... ........ 105
6-1 . آگاهی از حقوق و وظایف.................................................... ........ 108
7-1 . احترام و ارزش گذاري براي خود....................................... . ..... 109
8-1 . شناخت تواناییها و پذیرفتن محدودیتها............................... ... ... 109
9-1 . تناسب شغل با ویژگیهاي زنانه........................................... .. ...... 111
-2 نقش خانواده در ارتقاء کرامت زن................................................. ........ 112
1- . نقش تربیتی والدین در تکوین کرامت فرزندان...................... .. ...... 112 2
2- . نقش همسردر پاسداشت کرامت زن.......................................... ..... 113 2
3 - نقش جامعه در ارتقاء کرامت زن............................................... ........... 115
1- . اصلاح نگرش نسبت به زن................................................. ............ 115 3
2- . تعیین ضوابط دولت براي حضور زنان................................... ........ 119 3
3- . آموزش عمومی در جهت نهادینه کردن کرامت....................... ...... 124 3
4- . ارائه و معرفی الگو................................................................. ......... 12


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۸ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 203

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها