تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 103
  • بازدید دیروز : 221
  • بازدید کل : 517452

پایان نامه ارشد ارزیابی عملکرد پس از اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شركت زر ماكارون با استفاده از مدل كارت امتیازی متوازن


پایان نامه ارشد ارزیابی عملکرد پس از اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در شركت زر ماكارون با استفاده از مدل كارت امتیازی متوازن

چکیده هدف این تحقیق، که از نوع کاربردی است، ارزیابی عملکرد شرکت زر ماکارون پس از اجرای اوهساس بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن میباشد. بدین منظور، پس از مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه با استفاده از گواهینامه مذکور و نیز چک لیستهای مرتبط و بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن تدوین گردید. روایی آن بر اساس نظر استاد محترم راهنما و نیز تعدادی از کارشناسان مربوطه 0 میباشد سپس بین / سنجیده و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که معادل 567 جامعه آماری به تعداد 277 نفر توزیع گردید که 851 پرسشنامه عودت داده شد . نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه مورد نظر با آمار توصیفی بررسی گردید و برای بررسی تاثیر اوهساس در شرکت مورد بحث از آزمون دوجمله 0 در نظر گرفته شد. نتایج این پژوهش / ای استفاده شد. سطح معنی داری بودن آزمون کمتر از 07 نشان داد؛ بیش از 70 درصد جامعه آماری معتقدند؛ اجرای اوهساس بر عملکرد، حوزه مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری موثر است. اما در حوزه مشتری نتوانسته است تاثیر مثبتی داشته باشد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد از نظر پاسخگویان منظرهای مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری اولویت یکسانی نداشته اند.

مقدمه در این فصل، ضمن بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت آن تشریح میگردد، همچنین اهداف تحقیق که شامل بررسی تاثیر اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر عملکرد شرکت مورد مطالعه با استفاده از کارت امتیازی متوازن و نیز تاثیر این سیستم بر هریک از چهار منظر این مدل است، بیان میشوند و بعد از مروری بر فرضیات تحقیق، خلاصه ای از روش تحقیق آورده شده است که در فصل سوم به صورت کامل به آن اشاره شده است. در آخر تعریفی از واژگان کلیدی بکار گرفته شده، ارائه گردیده است.

 

فرمت پایان نامه pdf

تعداد صفحات 169

 

فهرست مطالب
عنوان شماره
صفحه
فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه. 
بیان مسأله
 اهمیت و ضرورت تحقیق.
هدفهای تحقیق
هدف اصلی. 
اهداف فرعی
فرضیههای تحقیق .
فرضیه اهم
فرضیههای اخص.
روش تحقیق
از نظر هدف.
از نظر روش..
جامعه آماری.
روشهای گردآوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها 
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمروو مکانی 
قلمرو زمانی 
محدودیت های تحقیق 
 واژگان کلیدی تحقیق 
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای اوهساس
 ارزیابی عملکر
کارت امتیازی متوازن
 زر ماکارون.
خلاصه فصل.
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
 مقدمه
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
 ضرورت استقرار نظام ایمنی و بهداشت حرفه ای.
مزایای بر پایی نظام اوهساس 81008 در سازمان.
محاسن نظام اوهساس 81008 برای کارکنان
ویژگیهای عمده سیستم ایمنی و بهداشت شغلی
 راهبردهای امور ایمنی و بهداشت حرفه ای
موارد مورد توجه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای.
ارتباط نظام کیفیت فراگیر و برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای.
نشانه های فقدان ایمنی و بهداشت شغلی در یک سازمان
 استانداردها چگونه به جامعه سود می رسانند
ارزیابی عملکرد
ویژگیهای نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارآمد 
 اهداف ارزشیابی عملکرد
انواع مدلهای ارزیابی .
 مدل کارت امتیازی متوازن.
منظر مالی
منظر مشتری.
منظر فرایند های داخلی
منظر رشد و یادگیری.
ارتباط میان منظرها..
توازن در روش ارزیابی متوازن
پیشینه و سوابق تحقیق.
پیشینه و سوابق داخلی تحقیق.
پیشینه و سوابق خارجی تحقیق
چارچوب نظری تحقیق.
معرفی سازمان مورد مطالعه.
خلاصه فصل..
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه..
روش شناسی تحقیق..
مدل مفهومی تحقیق..
جامعه آماری..
حجم نمونه....
روش جمعآوری دادهها.
ابزار سنجش تحقیق.
طبقه بندی سوالات پرسشنامه
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه.
روایی/ اعتبا
روایی پرسشنامه..
پایایی..
 ضریب آلفای کرونباخ..
پایایی پرسشنامه..
روش تجزیه و تحلیل داده ها..
 آمار توصیفی.
آمار استنباطی.
خلاصه فصل..
فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها و اطلاعات
 مقدمه.
توصیف شاخصها
توزیع فراوانی جنسیت.
توزیع فراوانی سن
توزیع فراوانی مدرک تحصیلی
 توزیع فراوانی سابقه کار
توصیف وضعیت متغیرها.
توصیف متغیر عملکرد شرکت پس از اجرای اوهساس
توصیف متغیر مالی
 توصیف متغیر مشتری.
...

...


فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادات
 مقدمه..
نتایج حاصل از مرور فرضیات..
نتیجه گیری از فرضیه اصلی..
-نتیجهگیری از فرضیه فرعی اول..
نتیجهگیری از فرضیه فرعی دوم..
نتیجهگیری از فرضیه فرعی سوم.
نتیجهگیری از فرضیه فرعی چهارم .
نتیجه گیری از آزمون فریدمن.
تحلیل نتایج..
پیشنهادات...
پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده.
منابع انگلیسی.
پيوستها
پیوست اول: پرسشنامه ارزیابی اوهساس..
پیوست دوم: نتایج حاصل از spss 
چكيده انگليسي
چکیده


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 244

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها