تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 117
  • بازدید دیروز : 221
  • بازدید کل : 517466

پایان نامه سیستم های حسابداري و توسعه شركت هاي بيمه


پایان نامه سیستم های حسابداري و توسعه شركت هاي بيمه

چكيده

تغییر و اصلاح ساختار فعلی صنعت بیمه به دلیل نقش با اهمیت آن در مناسبات اقتصادی و برای حضور فعال تر بیمه گران در اقتصاد کشور یک امر اجتناب ناپذیر است.در یک مقایسه تطبیقی از سهم بیمه در کشورمان با کشورهای همطراز مشاهده می‌شود که بیمه‌های بازرگانی و به خصوص بیمه‌های زندگی در ایران وضعیت مساعدی ندارد؛ یکی از این زمینه‌سازی‌های مهم داخلی، می‌تواند ایجاد سیستم‌های کارای اطلاعات حسابداری برای پشتیبانی خدمات بیمه‌ای بیمه‌‌گران باشد. نگهداری حساب‌های دقیق، نمایش وضعیت مالی و ارائه عملکرد شفاف از حساب بیمه‌گذاران، می‌تواند بیمه‌‌گران را در ارائه خدمات بیمه‌ای مناسب یاری کند. به‌دلیل خصوصیات حسابداری بیمه‌های عمر از قبیل محاسبات ذخایر فنی، پرداخت مشارکت در منافع، ‌شرایط فروش متنوع و خصوصیات بیمه‌های عمر خرد ایجاد سیستم‌های کارای حسابداری بیمه‌های عمر بسیار ضروری است.

واژگان كليدي :

صنعت بیمه ،بیمه‌، سیستم‌های کارای اطلاعات حسابداری، حسابداری بیمه‌های عمر

بیان مسئله تحقیق

سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارزیابی عملكردهای خود و دولت ها در فكر تامین مخارج اداره مملكت و بانك ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند كه فراهم كردن آنها با روش های قبلی ممكن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد كه تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری كرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است. بیمه ، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری بمنظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است . حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، طوفان و نیز مصایبی همچون : فوت ، بیماری ، کهولت ، ازکارافتادگی و . . . وقایعی است که از زمان های دور همه انسانها را مورد تهدید قرارداده است.اندیشه ی ایجاد تامین درمقابل مخاطرات پیش رو از طریق همیاری و تعاون و راهکارهای از این نوع ، ریشه در ادوار تاریخ دارد. پیشرفتهای گسترده علمی و تکنولوژیکی عصرجدید نیز اگرچه به انسان کمک نموده است که بعضی از خطرات طبیعی را مهار نماید اما خود ، خطرات جدیدی را به همراه داشته که به پوشش های حمایتی خاص نیازمند است. فایده اصلی بیمه ، دادن اطمینان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالی است که در قاموس بیمه به آن ریسک اطلاق می گردد . فارغ از نوع بیمه می توان گفت بیمه علاوه بر ایجاد محیطی امن برای فعالیت های اقتصادی ، باعث ایجاد اطمینان برای کار و تولید و سرمایه گذاری و بطور کلی ایجاد فضای امن و آرام برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است . صنعت بیمه در ایران علیرغم اینکه بیش از ۷ دهه قدمت دارد و تلاش های زیادی جهت توسعه آن صورت گرفته است ، هنوز جایگاه مناسبی ندارد وعرضه گسترده بیمه های عمر به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی آن گونه که شایسته استبا توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور ،با موانع بسیاری رو برو می باشد.عدم توسعه بیمه های عمر و رفع موانع ، یک مشکل یک وجهی ویا یک معادله یک مجهوله نیست ، عوامل بسیاری در توسعه بیمه های عمر دخالت دارد که ریشه بسیاری از عوامل خارج از صنعت بیمه و برون سازمانی است . برنامه ریزی وسیاستگذاری در این باره در درون صنعت بیمه میسر نیست .

 

 فرمت پایان نامه word

تعداد صفحات 135

 

 

فهرست مطالب

فصل اول ، کلیات تحقيق

1-1- مقدمه. 1

1-2-بیان مسئله تحقیق.. 1

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 2

1-4-اهداف تحقیق.. 2

1-5-چشم انداز آينده بازار بيمه‌هاي زندگي.. 3

1-6-چارچوب نظری تحقیق.. 3

1-7-تبیین فرضیه های تحقیق.. 4

1-8-خلاصه فصل.. 5

فصل دوم ، مروري بر اصول ومفاهيم حسابداري

2-1-مقدمه. 8

2-2-حسابداري چيست؟. 8

2-3-تاریخچه حسابداری.. 9

2-4-انواع حسابداری.. 9

2-5-حسابداری در ایران.. 10

2-6-اصول ومفاهيم حسابداري.. 10

2-6-1-ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برون سازمانی.. 11

2-6-2-ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری درون سازمانی.. 11

2-6-2-1-مربوطبودن.. 11

2-6-2-2-به موقع بودن.. 12

2-6-2-3-اهمیت... 12

2-6-2-4-قابل مقایسه بودن.. 12

2-6-2-5-صحیح بودن.. 12

2-7-مفروضاتمحيطيحسابداري.. 13

2-7-1-فرضتفكيكشخصيت(شخصيتجداگانهحسابداري)13

2-7-2-فرضتداومفعاليت... 13

2-7-3-فرضدورةمالي.. 13

2-7-4-فرضواحداندازهگيري.. 14

2-8-اصول حسابداري(اصولاجرايي حسابداري)14

2-8-1-اصل بهايتمامشدهتاريخي.. 14

2-8-2-اصلتحققدرآمد. 15

2-8-3-اصلتطابقهزينههاودرآمدها15

2-8-4-اصلافشايكامل.. 15

2-9-محدوديتهاياجرايي(ميثاقهايمحدودكننده)15

2-9-1-اهميت... 15

2-9-2-احتياط(محافظهكاري)16

2-9-3-فزونيمنافعبرمخارج(فزونيمنفعتبرهزينه)16

2-9-4-خصوصياتصنعت... 16

2-10-خلاصه فصل.. 17

فصلسوم، ويژگيهايماليو حسابداريشركتهايبيمه

3-1-مقدمه. 19

3-2-تعریف بیمه. 19

3-3-تاریخچه بیمه در ایران.. 20

3-4-حسابداری در صنعت بیمه. 21

3-4-1-چرخه حسابداری در صنعت بیمه. 21

3-5-سیستم بودجه ریزی در صنعت بیمه. 22

3-6-بر قراری کنترل داخلی در صنعت بیمه. 22

3-7-استاندارد روش‌هاى حسابدارى بيمه. 22

3-7-1-قرارداد بيمه. 23

3-7-2-بيمه زندگي.. 23

3-7-3-بيمه عمومى.. 23

3-7-4-حقبيمه. 23

3-7-5-تاريخشروعپوششبيمهاي.. 23

3-7-6-بيمه اتكايي.. 23

3-7-7-بيمه اتكايى نسبى.. 23

3-7-8-بيمه‌اتكايى غيرنسبى.. 23

3-7-9-خسارت... 23

3-7-10-شناخت درآمد حق بيمه‏. 24

3-7-11-حق بيمه عايد نشده24

3-7-12-ذخيره تكميلي.. 25

3-7-13-دورهمالي.. 25

3-7-14-هزينههايصدور25

3-7-15-ذخيرهخساراتمعوق.. 25

3-7-16-هزينهخسارت... 25

3-7-17-هزينههايكارشناسي.. 25

3-7-18-خساراتواقعشده26

3-7-19-خساراتواقعشدهولياعلامنشده26

3-7-20-خساراتمعوق.. 26

3-7-21-حقبيمهصادره26

3-7-22-حقبيمهبرگشتي.. 26

3-7-23-حق بيمه‌هاي اتكايى‏.. 26

3-7-24-بيمهمستقيم.. 27

3-7-25-بيمههايغيرمستقيم.. 27

3-7-26-پرتفويحقبيمه. 27

3-7-27-بردرو27

3-7-27-بيمههايمشترك... 27

3-7-28-ارزشواقعي.. 27

3-7-29-بيمهمنافع.. 27

3-7-30-كارمزد. 27

3-7-31-مخارج تحصيل‏.. 27

3-7-32-درآمدسرمايهگذاري.. 28

3-7-33-حسابدرآمدعملياتي.. 28

3-7-34-افشا28

3-8-صنعت بیمه و مشکلات ذخیره فنی و استاندارد شماره 28. 28

3-8-1-مشكل‌ساز شدن اجراي استاندارد 28 در سال‌هاي آتي براي شركت‌هاي بيمه. 30

3-9-خصوصياتوويژگيهايصنعتبيمه. 30

3-9-1-موضوعشناختدرآمدحقبيمه. 30

3-9-2-موضوعذخايرفنيدرشركتهايبيمه. 31

3-9-3-مديريتوجوهنقدوسرمايهگذاري.. 32

3-10-خدماتبيمهايوجريانگردشوجوه33

3-11-جايگاهحسابداريدرشركتهايبيمه. 33

3-12-حسابداري بيمه در بخش هاي اقتصادي.. 34

3-13-تفاوتهايمهمبيمهگريباسايرفعاليتهاياقتصادي.. 35

3-14-تشخیصدرآمدهاوهزينههادرمؤسساتبيمه. 36

3-14-1-درآمدها36

3-14-1-1-درآمدهايبيمهگري.. 36

3-14-1-2-درآمدهايسرمايهگذاري.. 37

3-14-2-هزينهها38

3-14-2-1-هزينههايبيمهگري.. 38

3-14-3-هزينههايعمومي.. 39

3-14-3-1-هزينههايمتفرقه. 39

3-15-خلاصه فصل.. 39

فصل چهارم ، سيستم حسابداري در بيمه

4-1-مقدمه. 42

4-2-ثبت عمليات مالي.. 42

4-2-1-دفتر روزنامه حسابهاي عمومي.. 42

4-2-2-دفتر كل.. 43

4-2-3-دفتر معين.. 44

4-2-4-دفتر اعتبارات... 44

4-2-5-دفتر اثاثيه واموال.. 45

4-2-6-دفتر صندوق.. 46

4-2-7-سند حسابداري.. 46

4-2-8-موازنه حساب... 47

4-2-8-1-دستور پرداخت... 48

4-2-8-2-دستور پرداخت نقدي.. 48

4-2-8-3-دستور پرداخت چكي.. 48

4-2-9-برگه دريافت وديعه. 48

4-2-9-1-برگه رسيد انبار49

4-2-10-حواله انبار49

4-2-11-صورت آمار داروي مصرفي روازنه (نمونه شماره 14 درمان)49

4-2-12-فرم آمار مصرف ماهيانه (نمونه شماره 15 درمان)49

4-2-13-فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحويلي با حواله (نمونه شماره 16 درمان)49

4-3-طبقه بندي حسابها49

4-3-1-ذخائر. 50

4-3-1-1-ذخائر قانوني.. 50

4-3-1-2-ذخائر استهلاك... 50

4-3-1-3-ساير ذخائر. 50

4-3-2-اموال غيرمنقول و منقول و امتيازات... 50

4-3-2-1-اموال غيرمنقول.. 50

4-3-2-2-اموال منقول.. 50

4-3-2-3-موجوديهاي جنسي.. 50

4-3-2-4-امتيازات... 50

4-3-3-اشخاص.... 51

4-3-3-1-جاري اشخاص.... 51

4-3-4-گروه وجوه51

4-3-4-1-صندوق.. 51

4-3-4-2-تنخواه گردان.. 51

4-3-4-3-بانكها51

4-3-4-4- انتقال وجوه52

4-3-5-گروه درآمد. 52

4-3-5-1-درآمد حاصله از ارائه خدمات درماني به غير بيمه‌شدگانئ.. 52

4-3-5-2-درآمد حاصل از موسسات طرف قرارداد. 52

4-3-5-3-درآمد حاصل از كمك و هدايا52

4-3-5-4-ساير درآمدها52

4-3-6-گروه هزينه. 52

4-3-6-1-بخش درمان مستقيم واحدهاي درماني تحت مالكيت و استيجاري.. 52

4-3-6-2-هزينه‌هاي داروئي و پزشكي.. 55

4-3-6-3-بخش هزينه‌هاي درمان مستقيم بيمارستانهاي عمومي طرف قرارداد. 55

4-3-6-4-بخش هزينه درمان غيرمستقيم طرف قرارداد. 55

4-3-6-5-بخش هزينه‌هاي درمان اورژانس.... 56

4-3-7-روابط... 56

4-3-7-1-تراز افتتاحيه. 56

4-3-7-2-رابط... 56

4-3-7-3-درآمد و هزينه نهايي درمان.. 56

4-3-7-4-تراز اختتاميه. 56

4-3-8-حسابهاي انتظامي و طرف حسابهاي انتظامي.. 56

4-3-8-1-حسابهاي انتظامي.. 56

4-3-8-2-طرف حساب انتظامي.. 56

4-4-تشريح حسابها56

4-4-1-ذخائر. 56

4-4-1-1-ذخائر قانوني.. 56

4-4-1-2-ذخائر استهلاك... 57

4-4-1-3-ساير ذخائر. 58

4-4-2-اموال غيرمنقول- منقول- امتيازات... 59

4-4-2-1-اموال غير منقول.. 59

4-4-2-2-حساب اموال منقول.. 59

4-4-2-3-اثاثيه و لوازم اداري.. 60

4-4-2-4-حساب وسائط نقليه. 60

4-4-2-5-حساب انبار و موجوديهاي جنسي.. 61

4-4-2-6-خروج جنس از انبار براي مصارف داخلي.. 63

4-4-2-7-اجناس مرجوعي از قسمتهاي مختلف واحد مراكز درماني به انبار واحد درماني.. 64

4-4-2-8-اجناس انتقالي و يا مرجوعي از قسمتهاي درمانگاههاي وابسته داراي حسابداري مستقل به انبار بيمارستان 64

4-4-2-9-اجناس و كالاهاي اهدائي.. 65

4-4-2-10-ضايعات... 65

4-4-2-11-حساب انبار اثاثيه اداري و ملزومات پزشكي.. 65

4-4-2-12-حساب امتيازات... 66

4-4-3-اشخاص.... 66

4-4-3-1-حساب اشخاص (بدهكاران و بستانكاران)66

4-4-3-2-ساير اشخاص.... 69

4-4-4-وجوه69

4-4-1-صندوق.. 69

4-4-2-تنخواه گردان.. 70

4-4-3-قبوض درماني.. 70

4-4-4-بانكها71

4-4-5-درآمدها72

4-4-5-1-درآمد حاصله از ارائه خدمات درماني به غيربيمه شدگان.. 72

4-4-5-2-درآمد حاصل از موسسات طرف قرارداد. 72

4-4-5-3-درآمد حاصل از كمك و هدايا73

4-4-5-4-ساير درآمدها73

4-4-5-5-درآمدهاي تحصيل نشده73

4-4-6-هزينه‌‌ها74

4-4-6-1-بخش اول.. 74

4-4-6-2-بخش دوم. 74

4-4-6-3-بخش سوم. 75

4-4-6-4-بخش چهارم. 75

4-4-7-روابط... 75

4-4-7-1-تراز افتتاحيه. 76

4-4-7-2-حساب رابط... 76

4-4-7-3-حساب درآمد و هزينه نهائي درماني.. 78

4-4-7-4-حساب تراز اختتاميه. 78

4-4-8-حسابهاي انتظامي و طرف حسابهاي انتظامي.. 78

4-4-8-1-تلفيق حسابها78

4-5-خلاصه فصل.. 80

فصلپنجم ، توسعه شرکت های بیمه

5-1-مقدمه. 82

5-2-سرمایه‌گذاری و توسعه بیمه‌های عمر. 82

5-2-1-پوشش خطرات فوت... 84

5-2-2-تامین نرخ بازده مورد انتظار بیمه‌گذاران.. 84

5-3-مدل تحلیلی عوامل موثر بر توسعه بیمه عمر. 85

5-3-1-عاملساختاري.. 85

5-3-2-عاملاقتصادي.. 85

5-3-3-عاملاجتماعي-فرهنگي.. 86

5-3-4-عاملپشتيبانيوتامين.. 87

5-3-4-1-مدل مفهومی عواملموثربرتوسعهبيمهعمر. 88

5-4-موانع استفاده از وجوه بیمه‌نامه‌های عمر در امر سرمایه‌گذاری.. 88

5-5-سیستم‌های کارای اطلاعات حسابداری.. 89

5-6-بحث و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد. 91

5-7-موانع توسعه بیمه های عمر. 92

5-7-1-ساختارهای سازمانی و مدیریتی.. 92

5-7-2-عدم اشائه مطلوب فرهنگ بیمه. 93

5-7-3-شبکه فروش نا کارآمد. 93

5-7-4-عدم سیاستگذاری های کلان در صنعت بیمه و عدم وجود استراتژی در جهت توسعه بیمه های عمر. 94

5-7-5-پایین بودن قدرت اقتصادی مردم کشور94

5-7-6-کافی نبودن تامین های ارائه شده توسط شرکت های بیمه. 95

5-7-7-عدم رضایت بیمه شدگان ازسرویس دهی مطلوب شرکت های بیمه. 95

5-7-8-عدم تبیین جایگاه حقوقی و قانونی بیمه های عمر. 95

5-7-9-عدم وجود سیستم و برنامه آموزشی مدون و کاربردی جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز96

5-7-10-نحوه سرمایه گذاری ذخایر ریاضی بیمه های عمر. 97

5-7-11-وجود تورم اقتصادی در کشور97

5-7-12-نحوه حسابداری حسابهای بیمه ای و ازجمله بیمه های عمر. 97

5-7-13-عدم استفاده از تکنولوژی اطلاعاتIT.. 97

5-7-14-عدم وجود یک نظام جامع آماری و پایگاه اطلاعاتی جهت تصمیمگیران و تصمیم سازان و محققین.. 98

5-7-15-نرخ های بهره فنی اعلام شده از سوی بیمه مرکزی ایران.. 98

5-7-16-عدم پرداخت سود مشارکت واقعی در شرکت های بیمه. 98

5-7-17-عدم وجود سیاست ترویجی و تبلیغاتی فراگیر. 99

5-7-18-طولانی بودن بودن فرآیند صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت... 99

5-7-19-عملیاتی نشدن معافیت های مالیاتی پیش بینی نشده در قوانین مالیاتی.. 99

5-8-مهمترین راهکار های توسعه بیمه های عمر. 100

5-9-پيشنهادات... 102

5-10-خلاصه فصل.. 104

نتیجه گیری.. 107

خلاصه. 108

منابع.. 114

 

 


مبلغ واقعی 20,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 18,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۴ خرداد ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 343

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها