تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 270
 • بازدید دیروز : 1048
 • بازدید کل : 507701
پایان نامه ارشد بررسي روشهاي انتقال مؤثر آموزه هاي مهدويت به كودكان دوره ابتدائي از ديدگاه مربيان كانون پرورش فكري

پایان نامه ارشد بررسي روشهاي انتقال مؤثر آموزه هاي مهدويت به كودكان دوره ابتدائي از ديدگاه مربيان كانون پرورش فكري

چكيدهپژوهش حاضر به بررسي روش هاي انتقال موثر آموزه هاي مهدويت به كودكان دوره ابتدايي ازديدگاه مربيان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان اصفهان پرداخته است.روش ها بر اساس تقسيم بندي كانون درسه بخش فرهنگي، ادبي و هنري انتخاب شده است. جهتدستيابي به هدف تحقيق كه بررسي روش هاي انتقال موثر آموزه هاي مهدويت به كودكان دورهابتدايي ...

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

انتشار : ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد بررسي رابطه موضع كنترل، هوش معنوي، با انطباق پذيري مسير شغلي مديران آموزش و پرورش شهر اصفهان

پایان نامه ارشد بررسي رابطه موضع كنترل، هوش معنوي، با انطباق پذيري مسير شغلي مديران آموزش و پرورش شهر اصفهان

چكيدهدر اين پژوهش با هدف تقويت سازه هوش معنوي از طريق تعيين رابطه آن با موضع كنترل وانطباق پذيري مسيرشغلي مديران و معاونان آموزش و پرورش شهر اصفهان به بررسي رابطه موضع كنترل،هوش معنوي، با انطباق پذيري مسيرشغلي مديران و معاونان آموزش و پرورش شهر اصفهان پرداخته شده است.پژوهش حاضر بر مبناي هدف، كاربردي و از نظر ماهيت و روش گردآوري ...

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

انتشار : ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد بررسي رابطه صلاحيت های حرفه ای با فرسودگي شغلي معلمان و سبک رهبری مدیران دوره راهنمایي

پایان نامه ارشد بررسي رابطه صلاحيت های حرفه ای با فرسودگي شغلي معلمان و سبک رهبری مدیران دوره راهنمایي

چكيده:پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه صلاحيتهاي حرفه اي با فرسودگي شغلي معلمان و سبكرهبري مديران دوره راهنمايي انجام شد . جامعه آماري پژوهش را كليه معلمان مقطع راهنماييشهرياسوج تشكيل ميدادند كه تعداد آنها 250 نفردر سال تحصيلي 93 - 92 بودند. از بين جامعه آمارينمونه اي به حجم 150 نفراز معلمان دوره راهنمايي كه 54 نفر زن و 96 نفر مرد بودند به ...

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

انتشار : ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد بررسی و مقایسه دلالت هاي تربیتی از نگاه دو مکتب رئالیسم اسلامی و لیبرالیسم

پایان نامه ارشد بررسی و مقایسه دلالت هاي تربیتی از نگاه دو مکتب رئالیسم اسلامی و لیبرالیسم

چکیده :موضوع اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه دلالتهاي تربیتی از نظر دو مکتب رئالیسم اسلامی و لیبرالیسممی باشد.هدف از این تحقیق بررسی مفاهیم اصلی در باب مبانی فلسفی و دلالتهاي تربیتی از نگاه این دومکتب و نیز تفاوتها و شباهتهاي آنها بوده است .براي بررسی موضوع و تحقق اهداف این تحقیق،ادبیات وپیشینه دو مکتب رئالیسم اسلامی و لیبرالیسم ...

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

انتشار : ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد بررسی راهکار هاي افزایش عزت و کرامت زن مسلمان در عرصه اجتماعی و ارائه مدل تربیتی آن

پایان نامه ارشد بررسی راهکار هاي افزایش عزت و کرامت زن مسلمان در عرصه اجتماعی و ارائه مدل تربیتی آن

چکیدهپژوهش با عنوان بررسی راهکارهاي افزایش عزت و کرامت زن مسلمان در عرصه اجتماعی وارائه مدل تربیتی آن تدوین گردیده که هدف از آن ارائه راهکارهاي عملی براي رسیدن زنان به سطحبالاي عزت در جامعه می باشد.در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده،محقق باسؤالاتی روبرو بوده است از جمله اینکه:راهکارهاي افزایش عزت و کرامت زن مسلمان ...

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

انتشار : ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد بررسی جایگاه معرفت شناسی فناوري هاي آموزشی نوین در تعلیم و تربیت و استلزامهاي تربیتی آن

پایان نامه ارشد بررسی جایگاه معرفت شناسی فناوري هاي آموزشی نوین در تعلیم و تربیت و استلزامهاي تربیتی آن

چکیدهبررسی جایگاه معرفت شناسی فناوري هاي آموزشی نوین و » پژوهش حاضر با عنوانو با اهداف : بررسی فناوري هاي آموزشی نوین و انواع آن « استلزامات تربیتی آن در تعلیم و تربیت، بررسی و تحلیل نقش فناوري هاي آموزشی نوین بر فرآیند یاددهی و یادگیري ، بررسی و تحلیلفناوري هاي آموزشی نوین در برنامه ریزي درسی ، بررسی و تحلیل چالشها و موانع ...

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

انتشار : ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی مدار حرکت تربیتی انسان در مکتب اسلام و اگزیستانسیالیسم و نقش آن در آموزش عالی

پایان نامه ارشد بررسی تطبیقی مدار حرکت تربیتی انسان در مکتب اسلام و اگزیستانسیالیسم و نقش آن در آموزش عالی

دراین تحقیق سعی شده است تادو مکتب اسلام و اگزیستانسیالیسم در حوزه تربیتی مورد مقایسه قرار گیرند.فرآیند تربیت انسان از حرکتی منسجم و معنادار تشکیل شده است. این حرکت، آغاز و انجامی دارد، شامل محرکی به نام فاعل حرکت و موضوعی برای حرکت است، همچنین زمانی را به خود اختصاص می دهد و دارای مرزهای تعریف شده می باشد. ازآنجایی که مسئله تربیت ...

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی بر انگیزش‎تحصیلی، مهارتهای‎ پژوهشی و پیشرفت‎ تحصیلی دانش‎آموزان دختر

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی بر انگیزش‎تحصیلی، مهارتهای‎ پژوهشی و پیشرفت‎ تحصیلی دانش‎آموزان دختر

  هدف این پژوهش بررسی تأثیراستفاده ازنرم افزارکیف الکترونیکی برانگیزش تحصیلی، مهارتهای پژوهشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختردوره دوم متوسطه در درس زیست شناسی شهرستان پاکدشت سال تحصیلی 93-92 می باشد. این تحقیق از نوع بنیادی ودرعین حال نیمه تجربی می باشد.طرح تحقیق به شکل پیش آزمون-پس آزمون باگروه گواه وآزمایش می باشد. جامعه ...

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه هاي محتوایی ریاضیات

پایان نامه ارشد ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه هاي محتوایی ریاضیات

چکیدههدف از انجام این پژوهش، ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه هايمحتوایی ریاضیات (اعداد، هندسه ، نمایش داده ها) برمبناي معیار هاي بین المللی تیمز 2007 بودهاست. بدین منظور به روش نمونه گیري طبقه اي تصادفی ازبین 344 دانش آموز دختر وپسر پایهچهارم مدارس شهر امیرآباد ر،تعداد 180 نفر ( 90 نفر دختر و 90 نفر پسر) ...

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

انتشار : ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارزشیابی محتوای کتب درسی تعلیمات دینی دوره راهنمایی از حیث به کارگیری علایم نشانه گذاری

پایان نامه ارشد ارزشیابی محتوای کتب درسی تعلیمات دینی دوره راهنمایی از حیث به کارگیری علایم نشانه گذاری

ارزشیابی محتوای کتب درسی تعلیمات دینی دوره راهنمایی از حیث به کارگیری علایم نشانه گذاری در سال تحصیلی 88-89 چکیده در نظام آموزشی متمرکز کنونی، کتاب درسی دنبال کننده اهداف آموزش ملی است و در میان دروس آموزشی، تعلیمات دینی از مهم ترین دروس تکوین شخصیت دینی دانش آ,وزان و بهترین فرصت برای رسیدن به هدف های عالی تعلیم و تربیت اسلامی است. ...

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

انتشار : ۱۰ شهریور ۱۳۹۵


مطالب تصادفی

 • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
 • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
 • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
 • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
 • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
 • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده NGN
 • ترجمه مقالات isi -اماده نمودن مقاله
 • نرم افزار حسابداری شالیکوبی
 • خرید نرم افزار مدیریت کارخانه برنجکوبی

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها